Praktyka w ramach szkoły CI®

Compassionate Inquiry®

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje o tym czym jest CI®, kim jestem i jak pracuję tą metodą. Poniżej postaram się też odpowiedzieć na Twoje pytania, ale jeśli potrzebujesz więcej informacji, zarezerwuj ze mną 20-minutową, bezpłatną rozmowę  abym mogła odpowiedzieć na Twoje pozostałe pytania!  🙂

Czym jest CI®?
(Compassionate Inquiry®)

Dr Gabor Maté wraz z Sat Dharam Kaur opracowali podejście psychoterapeutyczne Compassionate Inquiry®, które odkrywa, co kryje się pod wizerunkiem, jaki prezentujemy światu.

Stosując podejście Compassionate Inquiry, zarówno klient jak i terapeuta ujawniają pewien poziom świadomości, stan psychiczny, ukryte założenia, uśpione wspomnienia i odczucia płynące z ciała, które tworzą prawdziwe przesłanie, które same słowa mogłyby zarówno wyrazić jak i ukryć.

Dzięki zastosowaniu przez terapeutę Compassionate Inquiry®, klient może rozpoznać nieświadome dynamiki, które kierują jego życiem i może się od nich wyzwolić.

"Celem podejścia Compassionate Inquiry® jest dotarcie do kluczowych treści, które ludzie sobie opowiadają - aby mogli zobaczyć, jaka historia nieświadomie kieruje ich życiem, w co podświadomie wierzą; jakie są ich przekonania, skąd się wzięły; aby poprowadzić ich do możliwości uwolnienia się od tych historii, lub uwolnienia się od ich wpływu na nich... Tym właśnie jest system Compassionate Inquiry."

Dr Gabor Maté

Dziękuję za tak ogromne zainteresowanie. Miejsca darmowe rozeszły się jak świeże bułeczki. 

Jestem wdzięczna za tak ogromny odzew. Jeżeli jesteś zainteresowana/y sesjami płatnymi zapraszam do rezerwacji.

Co oferuję?

Oferuję ograniczoną liczbę darmowych sesji w ramach szkoły CI®, w zamian za możliwość praktykowania i sporządzenia case study (do superwizji) i pisemne opinie. Poniżej postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania, ale jeśli potrzebujesz więcej informacji, zarezerwuj ze mną 20-minutową, bezpłatną rozmowę abym mogła odpowiedzieć na Twoje pozostałe pytania! 🙂


Studiuję podejście psychoterapeutyczne Compassionate Inquiry® (CI®) w szkole Dr Gabora Maté i Sat Dharam Kaur ND. W ramach mojego szkolenia i chęci wypełnienia programu szkoły oferuję darmowe sesje. Proponuję po 3 sesje dla kilku osób. Będziemy się spotykać co tydzień, przez 3 tygodnie bez żadnych kosztów dla Ciebie. Sesje odbywają się w godzinach od 8.30 do 12.30 (godzina rozpoczęcia ostatniego spotkania) według dostępności kalendarza. Po sesjach poproszę Cię o wypełnienie kwestionariuszy i ankiety podsumowującej współpracę (Google Forms).

Sesje odbywają się online poprzez platformę Zoom, pracujemy z włączoną kamerą. 

Komu?

Na sesje zapraszam tylko osoby, które są lub były w psychoterapii krótkoterminowej lub długoterminowej, które mogą w sposób subiektywny porównać swoje doświadczenie z innymi modalnościami, chcą doświadczyć lub już pracowały w podejściu opierającym się na pracy z ciałem. 

Jak?

Ponieważ są to sesje oferowane w ramach szkolenia, będę eksplorować możliwości wykorzystania tzw. „stepping stones” (kamieni milowych) w dłuższych sesjach (40-50min) niż te, które praktykujemy w parach i triadach w ramach programu.

Chciałabym w tym procesie eksplorować różne rozwiązania, które są zgodne z moją intuicją w uważności  podążając za Twoim prowadzeniem. Chciałabym też zaoferować transparentność w tym procesie, informując Cię o kilku ścieżkach/możliwościach, które myślę, że możemy zbadać, więc będziesz mogła/mógł wybrać, co będzie działało dla Ciebie najlepiej. 

Te sesje nadal będą dla Ciebie bardzo wartościowe, będą się tylko różnić tym, że mój poziom pewności siebie, swobody, elastyczności może nie być tak oczywisty i lekki jak w mojej praktyce hipnoterapeutycznej czy sesjach indywidualnych z wykorzystaniem dotychczas praktykowanych metod. Co nie jest złe, po prostu jeśli jesteś już klientem, możesz zauważyć pewne różnice! 

Sesje bezpłatne w zamian za:

  1. Nagrania video naszych sesji (dotyczy tylko sesji anglojęzycznych). W czasie szkolenia zobowiązani jesteśmy do przeprowadzenia określonej liczby sesji, z których musi być sporządzony zapis video, Służy to do tego by w szczegółach przeanalizować moją pracę w odpowiedzi na Twoje potrzeby. Zachowuję pełną poufność wszystkiego czym się podzielisz, za wyjątkiem sytuacji, gdy omówienie Twojego nagrania będzie konieczne w moim szkoleniu. Nikt inny nie będzie miał dostępu do filmów z Twoim udziałem, ani do niczego innego, czym się ze mną podzielisz! To video przesyłam moim mentorom i prezentuje je w czasie superwizji grupowej. Filmy przetrzymywane są na szyfrowanym dysku i kasowane natychmiast po superwizji. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś otrzymać kopię do tego nagrania to zawsze chętnie je udostępnię. Wielu klientom pomaga obejrzenie siebie w czasie sesji jednak czasem może być to związane z  dużym dyskomfortem. Może to być pierwszy raz kiedy widzisz siebie w silnych emocjach i wyzwolić nieprzewidziane, skrajne reakcje. Proszę Ciebie również o zachowanie poufności i nie udostępnianie nagrania osobom trzecim, trzymania na dyskach bez zabezpieczeń lub dzielenia się na dedykowanych dla zapisu video platformach.  
  2. Opis przypadku (case study), który zostanie zredagowany po każdym naszym spotkaniu (odnotowuję tylko Twoje inicjały, wiek i zawód). Tych notatek nie udostępniam do wglądu, gdyż wypełniam dokument, który jest wewnętrznym dokumentem szkoły. Znajdują się tam takie informacje, jak intencja, z którą przychodzi klient, rozpoznane przekonania, zaobserwowane uczucia, Twoja ich interpretacja, zaobserwowane mechanizmy obronne, itd.)
  3. Pisemne opinie i referencję. Po każdej sesji poproszę Cię o wypełnienie krótkiego kwestionariusza (w sumie 3) dotyczącego przebiegu sesji. Proszę Cię więc przeznacz dodatkowe 15 minut w swoim kalendarzu, jest to ważne, żeby wypełnić go zaraz po sesji kiedy odczucia są jeszcze świeże w Twojej świadomości.  Po 3 sesjach poproszę Cię o pisemne wypełnienie ankiety dotyczącej naszych spotkań, w której poproszę o Twoją opinię, na temat metody i mojej pracy, którą będę mogła wykorzystać w dalszym rozwijaniu mojej strony internetowej i rozwijaniu mojej praktyki (mogę użyć Twojego imienia, inicjałów, pseudonimu, cokolwiek z czym jest Ci wygodnie, takie pytanie jest częścią ankiety). Wszystkie kwestionariusze i ankieta są przygotowane w formie Google Forms. Uważam, że tylko dzięki konstruktywnej opinii można wzrastać, uzupełnienie ankiety i kwestionariuszy uważam za warunek konieczny byśmy nawiązali współpracę.

Jeżeli chciałbyś/abyś skorzystać z sesji, ale nie masz ochoty na wypełnianie formularzy to ta współpraca nie jest kierowana do Ciebie, z tego miejsca dziękuję Ci za zrozumienie.

Ale jeśli...

Jeśli natomiast uznasz, że chcesz kontynuować sesje CI® ze mną, biorąc pod uwagę, wszystkie powyższe informacje i to, że nadal jestem w trakcie szkolenia to poproszę Cię o wpłaty pieniężne za każdą sesję (180zł/40EUR to najniższa stawka, jaką obecnie akceptuję, z sugerowaną wpłatą 250zł/53EUR). Pieniądze te chciałabym przeznaczyć na mentoring indywidualny CI®, koszt którego zaczyna się od 125$CAD/h. Skontaktuj się ze mną by zadeklarować stawkę. 

Zapisz się na listę oczekujących:

Dziękuję, jeżeli doczytałaś/eś do tego miejsca! Jeżeli linki do zapisu są nieaktywne, oznacza to, że zebrałam odpowiednią liczbę osób chętnych i zamykam możliwość zapisu na sesje bezpłatne. Co jakiś czas będę robiła kolejny nabór o czym poinformuję na moich mediach społecznościowych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o tym zanim ogłoszę tę informację zapisz się na listę oczekujących. Decyduje deklarowana chęć wypełnienia ankiet i kolejność zgłoszeń. Jeżeli mimo wszystko chciałabyś/chciałbyś skorzystać z sesji odpłatnie wiedząc, że nadal jestem w trakcie szkolenia -> zarezerwuj sesję i przy rezerwacji koniecznie dopisz, że interesuje Ciebie sesja CI® w ramach wypełnienia programu szkoły.

Najczęściej zadawane pytania

Każdy praktykujący CI® ma swój własny styl, swój sposób wdrażania i korzystania z tego, czego się uczy. Każdy też rozumie wszystko czego się uczy i jak postrzega świat przez pryzmat swoich doświadczeń i siebie. Dlatego nie ma dwóch terapeutów wykonujących swoją pracę w identyczny sposób. Każdy też ma swoją własną wrażliwość.

W kolejnych pytaniach opiszę Ci własnymi słowami, w jaki sposób praktykuję i co w tym procesie ma dla mnie szczególne znaczenie.

Na początku sesji omówię czego możesz się spodziewać w czasie naszego spotkania. To jest też czas kiedy możesz zadać pytania, rozwiać swoje wątpliwości lub podzielić się tym wszystkim na co na dany moment masz ochotę.

W kolejnej części zaproszę Cię do krótkiego ćwiczenia uważności, które otworzy Cię na informacje płynące z ciała.

Po tym zapytam Cię o intencję, nad którą chciałabyś/łbyś pracować lub o przedstawienie problemu/zagadnienia z którym przychodzisz.

W czasie sesji posługuję się szeregiem autorskich narzędzi/metod nazywanych „stepping stones” specyficznych dla podejścia Compassionate Inquiry®. 

Sesję zakończymy podsumowaniem i odniesiemy przebieg sesji do intencji, którą wyraziłaś/eś na początku spotkania. 

Oznacza to dosłownie współczujące dociekanie, współczujący wywiad. 

Szczegółowe informacje znajdziesz na oficjalnej stronie szkoły, natomiast opowiem Ci o tym moimi słowami. 

Compassionate Inquiry® czerpie z wielu różnych myśli i koncepcji, między innymi z Internal Family Systems® – Richarda Schwartza, buddyzmu, Somatic Experiencing® – Petera Levina i Nonviolent Communication, a także filozofii wschodu i nauki jaką jest neuropsychologia. Jest to proces poznawania siebie i tego jak odzyskujemy czy docieramy do swojej esencji którą często zatracamy w procesie dorastania i kształtowania się naszego „ja”. Podejście Compassionate Inquiry® dedykowane jest w szczególności szeroko pojętej traumie. W podejściu CI® trauma rozumiana jest jako proces jaki zadziewa się w nas, kiedy doświadczamy silnego wstrząsu emocjonalnego lub długotrwałego złożonego stresu. Proces taki często kończy się poprzez wkodowanie niekorzystnego przekonania na swój temat i wypracowania mechanizmu obronnego zapewniającego nam dopasowanie i przetrwanie w sytuacji, której doświadczamy. 

CI® honoruje również wiele znanych teorii terapeutycznych, których działanie poparte jest dowodami naukowymi. Gabor ma wiele szacunku dla wielu autorów, których praca stanowi inspirację dla jego własnej. Dlatego w naszej szkole często gośćmi  najbardziej cenieni na świecie specjaliści różnych modalności/podejść/technik  jak: Peter Levine, Richard Schwartz, Esther Perel, Janina Fischer, Tara Brach, Jack Kornfield, Stephen W. Porges i wielu, wielu innych. 

Nie mam żadnego scenariusza ani na sam przebieg sesji ani na Ciebie. Podczas sesji, po prostu z pokorą oferuję pomoc w realizacji Twojego zamiaru/Twojej intencji. Nie chodzi o to, abym doprowadziła Cię do jakiegoś konkretnego celu, wniosku, który byłby potwierdzeniem jakiejś teorii czy założenia i zdecydowanie nie o to bym udzielała Ci rad. Nie jestem też od tego, aby pomóc Ci poczuć się lepiej, żeby uwierzytelnić historię, którą sobie opowiadasz, uzdrowić Cię, wyleczyć, rozwiązać Twoje problemy. To nie jest moja rola. Nie jestem też od tego, żeby interpretować Twoje emocje i tłumaczyć co mogą oznaczać, bo dla każdego z nas odpowiedzią może być coś kompletnie innego i musimy ją znaleźć sami. 

Głównym, cudownym założeniem Compassionate Inquiry® jest to, że uzdrowienie jest naturalnie zachodzącym procesem, takim, w którym już jesteś, bo szukasz możliwości i stawiasz się. 

Compassionate Inquiry® to relacja jaką razem tworzymy. Moją rolą jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, w której poświęcam Ci swoją pełną uwagę, dzięki czemu możesz odkrywać i łączyć się z tymi częściami Ciebie, które pragną zauważenia i zaopiekowania. Mam nadzieję być dla Ciebie lustrem i odzwierciedlić Ci to co widzę, słyszę, czuję i zauważam. Zawsze zapytam o pozwolenie, znaczenie i Twoją chęć/gotowość by zrobić następny krok. Jest to naturalny proces jaki wyłania się w przestrzeni, którą razem tworzymy wynikający z uważności i wsłuchania.

Może zdarzyć się tak, że intencja, którą do mnie przynosisz powoduje, że nie będę mogła kontynuować z Tobą sesji. Od 4 lat, nieprzerwanie jestem w terapii własnej, ale jestem też tylko człowiekiem i żadna ilość szkoleń, kursów nie zmieni tego, że moja zdolność do bycia obecnym z Tobą, trzymania dla Ciebie przestrzeni może być zaburzona przez moją własną przeszłość, moje własne wyzwalacze, moje własne ograniczenia i to, gdzie obecnie znajduję się w moim ciągle trwającym procesie uzdrawiania. Sztuką nie jest wyłączenie emocji a pełne ich rozumienie. 

Taki scenariusz jest możliwy tylko w mojej pełnej autentyczności, czyli wtedy kiedy pozwalam sobie na bycie w pełni szczerą i bezbronną, tak jak i Ty pokazujesz mi się w trakcie sesji, Dlatego moja uczciwość wobec Ciebie jest dla mnie najważniejszą wartością, i za to kocham CI® za promowanie i wspieranie autentyczności w relacji z drugim człowiekiem. Nigdy nie będę udawać, że wiem coś, czego nie wiem lub, że  jestem osobą, która wie lepiej, jest mądrzejsza lub bardziej wyuczona w temacie lub bardziej uzdrowiona niż ty. Dlatego gdyby taka sytuacja miała miejsce otwarcie dam Ci znać i podejmiemy wtedy decyzję co robimy dalej. Ostatecznie moją intencją jest po prostu bycie osobą, która jest prawdziwie obecna, uważna na Ciebie i wszystkie Twoje wewnętrzne części, widziane i niewidziane, słyszane i niesłyszane.

Mam nadzieję, że nasz wspólny czas będzie wzbogacającym elementem w Twojej podróży w doświadczaniu i odkrywaniu siebie. 

seal_fullmemberpng
Certified_Logo-01
Shopping Cart