Praktyka w ramach podejścia CI®

Compassionate Inquiry®

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje o tym czym jest CI®, kim jestem i jak pracuję tą metodą. Poniżej postaram się też odpowiedzieć na Twoje pytania, ale jeśli potrzebujesz więcej informacji, zarezerwuj ze mną 20-minutową, bezpłatną rozmowę  abym mogła odpowiedzieć na Twoje pozostałe pytania!  🙂

Czym jest CI®?
(Compassionate Inquiry®)

Podejście psychoterapeutyczne Compassionate Inquiry® (w dosłownym tłumaczeniu „współczujące dociekanie, współczujący wywiad”) zostało stworzone przez  Dr Gabor Maté i Sat Dharam Kaur. 

W czasie sesji Compassionate Inquiry®, zarówno klient jak i terapeuta ujawniają pewien poziom świadomości, stan psychiczny, ukryte założenia i uśpione odczucia płynące z ciała, które tworzą prawdziwe przesłanie, które same słowa  mogłyby zarówno wyrazić jak i ukryć.

W odróżnieniu od innych podejść psychoterapeutycznych CI® integruje ciało, umysł i intuicję. Praca z ciałem, tj. z układem nerwowym polega na kontaktowaniu Klienta z jego własnymi odczuciami w ciele, których samoobserwacja, doświadczanie i nazywanie pozwalają na rozładowanie układu nerwowego, a tym samym wysycenie nieprzeżytych, ukrytych, nieuświadomionych emocji.

Dzięki zastosowaniu przez terapeutę Compassionate Inquiry®, klient może rozpoznać nieświadome dynamiki, mechanizmy obronne i ukryte przekonania, które kierują jego życiem i może się od nich wyzwolić w bezpiecznej i  wpierającej przestrzeni.

"Celem podejścia Compassionate Inquiry® jest dotarcie do kluczowych treści, które ludzie sobie opowiadają - aby mogli zobaczyć, jaka historia nieświadomie kieruje ich życiem, w co podświadomie wierzą; jakie są ich przekonania, skąd się wzięły; aby poprowadzić ich do możliwości uwolnienia się od tych historii, lub uwolnienia się od ich wpływu na nich... Tym właśnie jest Compassionate Inquiry."

Dr Gabor Maté

Co oferuję?

Spotkania odbywają się cyklicznie, w systemie cotygodniowym lub codwutygodniowym. Na naszym pierwszym spotkaniu lub w czasie bezpłatnego spotkania wstępnego określimy liczbę spotkań lub czas, który chcesz poświęcić na spotkania. Z tych spotkań sporządzam opis przypadku, które omawiam na superwizji. 

Spotkania odbywają się w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00 i dodatkowo w środy od 18-20.00, według dostępności kalendarza. Po sesji poproszę Cię o wypełnienie kwestionariusza i na koniec serii spotkań ankiety podsumowującej współpracę (wszystkie formularze są dostępne na Google Forms).

Sesje odbywają się online poprzez platformę Zoom. Zawsze pracujemy z włączoną kamerą. Link do spotkania zostanie wygenerowany po zarezerwowaniu spotkania na platformie Tidycal. 

Poniżej postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania, ale jeśli potrzebujesz więcej informacji, zarezerwuj ze mną 20-minutową, bezpłatną rozmowę abym mogła odpowiedzieć na Twoje pozostałe pytania! 🙂

 

Komu?

Na sesje zapraszam osoby, które są lub były w psychoterapii krótkoterminowej lub długoterminowej, które mogą w sposób subiektywny porównać swoje doświadczenie z innymi modalnościami, chcą doświadczyć lub już pracowały w podejściu opierającym się na pracy z ciałem. 

Jak?

Ponieważ jestem obecnie w procesie mentoringu i certyfikacji, będę eksplorować możliwości wykorzystania tzw. „stepping stones” (kamieni milowych) w dłuższych sesjach (50min). Nieodzownym elementem szkolenia jest superwizja, dlatego z tego miejsca chciałabym Cię poinformować, że szczegółowe notatki z sesji mogą być omawiane na sesji superwizji indywidualnej lub grupowej (więcej szczegółów znajdziesz poniżej).

Chciałabym w tym procesie eksplorować różne rozwiązania, które są zgodne z moją intuicją, w uważności  podążając za Twoim prowadzeniem. Chciałabym też zaoferować transparentność w tym procesie, informując Cię o kilku ścieżkach/możliwościach, które możemy zbadać, więc będziesz mogła/mógł wybrać, co będzie działało dla Ciebie najlepiej.

W ramach sesji poproszę Cię o:

  1. Opis przypadku (case study) – redaguję go po każdym spotkaniu (odnotowuję tylko Twoje inicjały, wiek i zawód). Jest to standardowa praktyka w wielu nurtach psychoterapeutycznych, dokumentująca przebieg i postępy w terapii. Znajdują się tam takie informacje, jak intencja, z którą przychodzi klient, rozpoznane przekonania, zaobserwowane uczucia, relacje z ciała, Twoja ich interpretacja, zaobserwowane mechanizmy obronne, itd.) Może się tak zdarzyć, że Twój przypadek będę konsultować z superwizorem wyznaczonym przez szkołę CI®, w formie spotkania indywidualnego lub grupowego. Zapisując się do mnie na sesję wyrażasz zgodę na udostępnienie notatek ze spotkania z Tobą do superwizji, a także wykorzystanie ich w mojej pracy magisterskiej lub doktorskiej, po odpowiednim zaszyfrowaniu danych. 
  2. Pisemne opinie i referencję (dotyczy sesji bezpłatnych). Po 3 wybranych sesjach poproszę Cię o wypełnienie krótkiego kwestionariusza dotyczącego przebiegu sesji. Proszę Cię więc przeznacz dodatkowe 15 minut w swoim kalendarzu, jest to ważne, żeby wypełnić go zaraz po sesji kiedy odczucia są jeszcze świeże.  Na zakończenie naszych spotkań poproszę Cię o pisemne wypełnienie ankiety dotyczącej naszych spotkań, w której poproszę o Twoją opinię, na temat metody i mojej pracy, którą będę mogła wykorzystać w dalszym rozwijaniu mojej strony internetowej i rozwijaniu mojej praktyki (mogę użyć Twojego imienia, inicjałów, pseudonimu, cokolwiek z czym jest Ci wygodnie – takie pytanie jest częścią ankiety). Wszystkie kwestionariusze i ankieta są przygotowane w formie Google Forms. Uważam, że tylko dzięki konstruktywnej opinii można wzrastać, uzupełnienie ankiet i/lub kwestionariusza końcowego uważam za warunek niezbędny do tego byśmy nawiązali współpracę.

Cennik

Do tej pory oferowałam sesje CI® za darmo, jednak ten format nie sprawdził się.

Czynnikiem warunkującym skuteczność sesji terapeutycznych jest w dużym stopniu motywacja i zaangażowanie klienta. Jak pokazują badania naukowe (Lee; Yeung; 2021) osoby, które korzystają z darmowych usług są mniej zmotywowane, a ich wkład, zaangażowanie oraz postępy są mniejsze. Dlatego podjęłam decyzję o płatnym formacie sesji, ale Ty zdecydujesz jaką kwotę chcesz zapłacić (180zł to najniższa stawka, jaką obecnie akceptuję, z sugerowaną wpłatą 250zł). Osoby pracujące i mieszkające na stałe za granicą proszę o wpłatę 50-55EUR/sesję (proszę o kontakt – płatność poprzez serwis Paypal). Pieniądze te chciałabym przeznaczyć na mentoring indywidualny CI®, koszt którego zaczyna się od 125$CAD/h. Skontaktuj się ze mną by zadeklarować stawkę lub dokonaj wygodnego zakupu w sklepie internetowym. 

Zapisz się na listę oczekujących:

Dziękuję, jeżeli doczytałaś/eś do tego miejsca! Jeżeli linki do zapisu są nieaktywne, oznacza to, że zebrałam odpowiednią liczbę osób chętnych i zamykam możliwość zapisu na sesje bezpłatne. Co jakiś czas będę robiła kolejny nabór o czym poinformuję na moich mediach społecznościowych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o tym zanim ogłoszę tę informację zapisz się na listę oczekujących. Decyduje deklarowana chęć wypełnienia ankiet i kolejność zgłoszeń. Jeżeli mimo wszystko chciałabyś/chciałbyś skorzystać z sesji odpłatnie -> zarezerwuj sesję poprzez sklep.

Najczęściej zadawane pytania

Każdy praktykujący CI® ma swój własny styl, swój sposób wdrażania i korzystania z tego, czego się uczy. Każdy też rozumie wszystko czego się uczy i jak postrzega świat przez pryzmat swoich doświadczeń i siebie. Dlatego nie ma dwóch terapeutów wykonujących swoją pracę w identyczny sposób. Każdy też ma swoją własną wrażliwość.

W kolejnych pytaniach opiszę Ci własnymi słowami, w jaki sposób praktykuję i co w tym procesie ma dla mnie szczególne znaczenie.

Na początku sesji omówię czego możesz się spodziewać w czasie naszego spotkania. To jest też czas kiedy możesz zadać pytania, rozwiać swoje wątpliwości lub podzielić się tym wszystkim na co na dany moment masz ochotę.

W kolejnej części zaproszę Cię do krótkiego ćwiczenia uważności, które otworzy Cię na informacje płynące z ciała.

Po tym zapytam Cię o intencję, nad którą chciałabyś/łbyś pracować lub o przedstawienie problemu/zagadnienia z którym przychodzisz, a także, co najważniejsze!,  co ma Tobie przynieść to spotkanie. 

W czasie sesji posługuję się szeregiem narzędzi, nazywanych „stepping stones”, specyficznych dla podejścia Compassionate Inquiry®. 

Sesję zakończymy podsumowaniem i odniesiemy przebieg sesji do intencji, którą wyraziłaś/eś na początku spotkania. 

Oznacza to dosłownie współczujące dociekanie, współczujący wywiad. 

Szczegółowe informacje znajdziesz na oficjalnej stronie szkoły, natomiast opowiem Ci o tym moimi słowami. 

Compassionate Inquiry® czerpie z wielu różnych myśli i koncepcji, między innymi z Internal Family Systems® – Richarda Schwartza, buddyzmu, Somatic Experiencing® – Petera Levina, Nonviolent Communication, a także filozofii wschodu i nauki jaką jest neuropsychologia. Jest to proces poznawania siebie i tego jak odzyskujemy czy docieramy do swojej esencji/self którą często zatracamy w procesie dorastania i kształtowania się naszego „ja”. Podejście Compassionate Inquiry® dedykowane jest w szczególności szeroko pojętej traumie. W podejściu CI® trauma rozumiana jest jako proces jaki zadziewa się w nas, kiedy doświadczamy silnego wstrząsu emocjonalnego lub długotrwałego złożonego stresu. Proces taki często kończy się poprzez wkodowanie niekorzystnego przekonania na swój temat i wypracowania mechanizmu obronnego zapewniającego nam dopasowanie i przetrwanie w sytuacji, której doświadczamy. 

CI® honoruje również wiele znanych teorii terapeutycznych, których działanie poparte jest dowodami naukowymi. Gabor ma wiele szacunku dla wielu autorów, których praca stanowi inspirację dla jego własnej. Dlatego w naszej szkole często gośćmi  najbardziej cenieni na świecie specjaliści różnych modalności/podejść/technik  jak: Peter Levine, Richard Schwartz, Esther Perel, Janina Fischer, Tara Brach, Jack Kornfield, Stephen W. Porges i wielu, wielu innych. 

Nie mam żadnego scenariusza ani na sam przebieg sesji ani na Ciebie. Podczas sesji, po prostu z pokorą oferuję pomoc w realizacji Twojego zamiaru/Twojej intencji. Nie chodzi o to, abym doprowadziła Cię do jakiegoś konkretnego celu, wniosku, który byłby potwierdzeniem jakiejś teorii czy założenia i zdecydowanie nie o to bym udzielała Ci rad. Nie jestem też od tego, aby pomóc Ci poczuć się lepiej, żeby uwierzytelnić historię, którą sobie opowiadasz, uzdrowić Cię, wyleczyć, rozwiązać Twoje problemy. To nie jest moja rola. Nie jestem też od tego, żeby interpretować Twoje emocje i tłumaczyć co mogą oznaczać, bo dla każdego z nas odpowiedzią może być coś kompletnie innego i musimy ją znaleźć sami. 

Głównym, cudownym założeniem Compassionate Inquiry® jest to, że uzdrowienie jest naturalnie zachodzącym procesem, takim, w którym już jesteś, bo szukasz możliwości i stawiasz się. 

Compassionate Inquiry® to relacja jaką razem tworzymy. Moją rolą jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, w której poświęcam Ci swoją pełną uwagę, dzięki czemu możesz odkrywać i łączyć się z tymi częściami Ciebie, które pragną zauważenia i zaopiekowania. Mam nadzieję być dla Ciebie lustrem i odzwierciedlić Ci to co widzę, słyszę, czuję i zauważam. Zawsze zapytam o pozwolenie, znaczenie i Twoją chęć/gotowość by zrobić następny krok. Jest to naturalny proces jaki wyłania się w przestrzeni, którą razem tworzymy wynikający z uważności i wsłuchania.

Może zdarzyć się tak, że intencja, którą do mnie przynosisz powoduje, że nie będę mogła kontynuować z Tobą sesji. Od 4 lat, nieprzerwanie jestem w terapii własnej, ale jestem też tylko człowiekiem i żadna ilość szkoleń, kursów nie zmieni tego, że moja zdolność do bycia obecnym z Tobą, trzymania dla Ciebie przestrzeni może być zaburzona przez moją własną przeszłość, moje własne wyzwalacze, moje własne ograniczenia i to, gdzie obecnie znajduję się w moim ciągle trwającym procesie uzdrawiania. Sztuką nie jest wyłączenie emocji a pełne ich rozumienie. 

Taki scenariusz jest możliwy tylko w mojej pełnej autentyczności, czyli wtedy kiedy pozwalam sobie na bycie w pełni szczerą i bezbronną, tak jak i Ty pokazujesz mi się w trakcie sesji, Dlatego moja uczciwość wobec Ciebie jest dla mnie najważniejszą wartością, i za to kocham CI® za promowanie i wspieranie autentyczności w relacji z drugim człowiekiem. Nigdy nie będę udawać, że wiem coś, czego nie wiem lub, że  jestem osobą, która wie lepiej, jest mądrzejsza lub bardziej wyuczona w temacie lub bardziej uzdrowiona niż ty. Dlatego gdyby taka sytuacja miała miejsce otwarcie dam Ci znać i podejmiemy wtedy decyzję co robimy dalej. Ostatecznie moją intencją jest po prostu bycie osobą, która jest prawdziwie obecna, uważna na Ciebie i wszystkie Twoje wewnętrzne części, widziane i niewidziane, słyszane i niesłyszane.

Mam nadzieję, że nasz wspólny czas będzie wzbogacającym elementem w Twojej podróży w doświadczaniu i odkrywaniu siebie. 

seal_fullmemberpng
Certified_Logo-01
Shopping Cart